مکمل هوشمند مخصوص گاوهای پر شیر

 

Smart Mix

مکمل هوشمند مخصوص گاوهای پرشیر

 

مکمل ویتامینه و معدنی Smart Mix تنها مکمل حاوی متیونین محافظت شده جهت نشخوارکنندگان:

مصرف مستقیم متیونین در جیره گاوهای شیری نمیتواند کمبود این آمینو اسید را در خوراک دام جبران نماید لذا مکمل هوشمند Smart Mix اختصاصا جهت سیستم گوارشی نشخوارکنندگان طراحی گردیده است. متیونین این مکمل در شکمبه محافظت شده و پس از عبور از شیردان در روده جذب میشود. بدین ترتیب محیط اسیدی شیردان باعث آزاد سازی متیونین Smart Mix گردیده و از زمان ورود به روده ، این آمینو اسید به سرعت جذب و اثرات مفید زیست فراهمی آن ظاهر میگردد.

 

موارد و مزایای مصرف مکمل هوشمند Smart Mix

  1. 1.افزایش تولید شیر بویژه در ابتدای دوره شیرواری.
  2. 2.افزایش پروتئین شیر.
  3. 3.انتقال بهینه تری گلیسیریدهای VLDLS و بهبود عملکرد کبد و در نهایت داشتن دامهای سالم.
  4. 4.کاهش سلولهای سوماتیک از طریق تحریک تولید گلوتاتیون در کبد.
  5. 5.بهبود تولید مثل و باروری گاو با تحریک پروژسترون در حوالی زمان تلقیح.
  6. 6.تامین کلیه ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز در جیره گاوهای پرتولید با مصرف مکمل Smart Mix.

 

 

مقدار مصرف :

200 تا 300 گرم جهت هر راس گاو وبسته به مقدار کنسانتره مصرفی در یک دوره 100 روزه از شروع زایمان تا پیک تولید شیر و در ادامه کاهش تدریجی آن میباشد.

طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه دام.

بسته بندی :

در کیسه های 25 کیلوگرمی

شرایط نگهداری :

در جای خشک و خنک نگهداری گردد.

 

 

 سایر محصولات سفارشی که توسط  گروه  R&Dو یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد.ضمنا همکاری علمی و فنی ویژه ای با گروه دامداربرتر در حال انجام بوده و فرمول های سفارشی و ویژه ای جهت دامدارن سراسر کشور ارسال می گردد.

 

 سایر محصولات سفارشی که توسط  گروه  R&Dو یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد.ضمنا همکاری علمی و فنی ویژه ای با گروه دامداربرتر در حال انجام بوده و فرمول های سفارشی و ویژه ای جهت دامدارن سراسر کشور ارسال می گردد.