مکمل ویتامینه + معدنی مرغ گوشتی (0.5 درصد)

Broiler

مکمل ویتامینه + معدنی مرغ گوشتی (5/. درصد)

Composition:

Each 2.5 Kg of Vitamin Feed Supplement Contains :

Vitamin a

9,000,000

IU

Vitamin D3

2,000,000

IU

Vitamin E

18,000

mg

Vitamin K3

2,000

mg

Vitamin B1(thiamine mononitrate)

1,744.2

mg

Vitamin B2(riboflavin)

6,600

mg

Vitamin B3(Calcium d-pantotgenate)

9,800

mg

Vitamin B5(nicotininc acid)

29,700

mg

Vitamin B6(pyridoxine hydrochloride)

2,940

mg

Vitamin B9(folic acid)

1,000

mg

Vitamin B12(cyanocobalamin)

15

mg

Vitamin H2(d-biotin)

100

mg

Choline chloride

500,000

mg

With Anti oxidant

 

 

Each 2.5 Kg of Mineral Feed Supplement Contains:

Manganese

99,200

mg

Zinc

84,700

mg

Ferrous

50,000

mg

Copper

10.000

mg

Selenium

200

mg

Iodine

992

mg

 

مقدار مصرف :

5/2 کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 5/2 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک طیور.

طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه.

بسته بندی :

در کیسه های 25 کیلوگرمی

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک نگهداری گردد.

 

 سایر محصولات سفارشی که توسط  گروه  R&Dو یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد.ضمنا همکاری علمی و فنی ویژه ای با گروه دامداربرتر در حال انجام بوده و فرمول های سفارشی و ویژه ای جهت دامدارن سراسر کشور ارسال می گردد.