مکمل مرغ مادر نژاد کاب 500 دان تولید

Cobb 500 Production

Parent Stock

مکمل مرغ مادر نژاد کاب 500 دان تولید

Composition:

Each 2.5 Kg of Product Contains:

Vitamin A

12,000,000

IU

Vitamin D3

3,000,000

IU

Vitamin E

100,000

mg

Vitamin K3

6,000

mg

Vitamin B1

2,500

mg

Vitamin B2

16,000

mg

Vitamin B6

4,000

mg

Vitamin B12(cyanocobalamin)

40

mg

Vitamin B3(Ca-pantothenate)

25,000

mg

Vitamin B5(Niacin)

50,000

mg

Vitamin B9(folic acid)

4,000

mg

Vitamin H2(d-biotin)

200

mg

Choline chloride

500,000

mg

Vitamin C

50,000

mg

AntiOxidant(multi)

1,250

mg

Each 2.5 Kg of Product Contains:

Ferrous

55,000

mg

Zinc

110,000

mg

Copper

15,000

mg

Manganese

120,000

mg

Iodine

2000

mg

Selenium

300

mg

Cobalt

600

mg

Molybdenium

1,000

mg

 

مقدار مصرف :

5/2 کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 5/2 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک طیور.

طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه.

بسته بندی :

در کیسه های 25 کیلوگرمی

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک نگهداری گردد.

 

 سایر محصولات سفارشی که توسط  گروه  R&Dو یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد.ضمنا همکاری علمی و فنی ویژه ای با گروه دامداربرتر در حال انجام بوده و فرمول های سفارشی و ویژه ای جهت دامدارن سراسر کشور ارسال می گردد.