مکمل مرغ مادر نژاد آریورایکرز پلاس،دان پیش تولید و تولید فاز 1 و 2

Arbor Acres Plus Pre Production & Production

Parent Stock

مکمل مرغ مادر نژاد آربورایکرز پلاس،دان پیش تولید و تولید فاز1و2

Composition:

Each 2.5 Kg of Product Contains:

Vitamin A

11,000,000

IU

Vitamin D3

3,500,000

IU

Vitamin E

100,000

mg

Vitamin K3

6,600

mg

Vitamin B1

6,600

mg

Vitamin B2

12,100

mg

Vitamin B6

4,400

mg

Vitamin B12

22

mg

Ca-pantothenate

15,500

mg

Niacin

50,000

mg

Folic acid

2,000

mg

d-biotin

220

mg

AntiOxidant(multi)

1,250

mg

Choline chloride

1,200,000

mg

Each 2.5 Kg of Product Contains:

Ferrous

44,000

mg

Zinc

110,000

mg

Copper

9,000

mg

Manganese

120,000

mg

Iodine

1,200

mg

Selenium

300

mg

 

مقدار مصرف :

5/2 کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 5/2 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک طیور.

طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه.

بسته بندی :

در کیسه های 25 کیلوگرمی

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک نگهداری گردد.

 

 سایر محصولات سفارشی که توسط  گروه  R&Dو یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد.ضمنا همکاری علمی و فنی ویژه ای با گروه دامداربرتر در حال انجام بوده و فرمول های سفارشی و ویژه ای جهت دامدارن سراسر کشور ارسال می گردد.