معدنی LSLپرورش

آنالیز مکمل معدنی مرغ تخم گذار LSL پرورش

در هر 2.5 کیلوگرم

 

مواد اولیه

آنالیز واقعی

منگنز

mg

100,000

آهن

mg

25,000

روی

mg

60,000

مس

mg

5,000

سلنیوم

mg

200

ید

mg

500