مکمل مرغ تخمگذار نژادهای لاین تولید

Hy Line Production

Layer

مکمل مرغ تخمگذار نژاد های لاین تولید

Composition:

Each 2.5 Kg of Product Contains:

Vitamin A

7,700,000

IU

Vitamin D3

3,300,000

IU

Vitamin E

6,600

mg

Vitamin K3

550

mg

Vitamin B1

2,200

mg

Vitamin B2

4,400

mg

Vitamin B6

4,400

mg

Vitamin B12(cyanocobalamin)

8.8

mg

Vitamin B3(Ca-pantothenate)

5,500

mg

Vitamin B5(Niacin)

22,000

mg

Vitamin B9(folic acid)

110

mg

Vitamin H2(d-biotin)

55

mg

Choline chloride

275,000

mg

AntiOxidant(multi)

1,250

mg

Each 2.5 Kg of Product Contains:

Ferrous

33,000

mg

Zinc

66,000

mg

Copper

8,800

mg

Manganese

66,000

mg

Iodine

900

mg

Selenium

300

mg

 

 

مقدار مصرف :

5/2 کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 5/2 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک طیور.

طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه.

بسته بندی :

در کیسه های 25 کیلوگرمی

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک نگهداری گردد.