مکمل مرغ مادر نژاد کاب 500 پیش دان

Cobb 500 Starter

Parent Stock

مکمل مرغ مادر نژاد کاب 500 پیش دان

Composition:

Each 2.5 Kg of Product Contains:

Vitamin A

9,000,000

IU

Vitamin D3

3,000,000

IU

Vitamin E

80,000

mg

Vitamin K3

3,000

mg

Vitamin B1

2,000

mg

Vitamin B2

5,000

mg

Vitamin B6

2,000

mg

Vitamin B12(cyanocobalamin)

25

mg

Vitamin B3(Ca-pantothenate)

10,000

mg

Vitamin B5(Niacin)

25,000

mg

Vitamin B9(folic acid)

1500

mg

Vitamin H2(d-biotin)

80

mg

Choline chloride

350,000

mg

Vitamin C

25,000

mg

AntiOxidant(multi)

1,250

mg

Each 2.5 Kg of Product Contains:

Ferrous

50,000

mg

Zinc

100,000

mg

Copper

15,000

mg

Manganese

100,000

mg

Iodine

1500

mg

Selenium

300

mg

Cobalt

400

mg

Molybdenium

1,000

mg

 

مقدار مصرف :

5/2 کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 5/2 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک طیور.

طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه.

بسته بندی :

در کیسه های 25 کیلوگرمی

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک نگهداری گردد.

 

 سایر محصولات سفارشی که توسط  گروه  R&Dو یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد.ضمنا همکاری علمی و فنی ویژه ای با گروه دامداربرتر در حال انجام بوده و فرمول های سفارشی و ویژه ای جهت دامدارن سراسر کشور ارسال می گردد.