مکمل مرغ گوشتی نژاد راس 308 پس دان

Ross 308 Finisher

Broiler

مکمل مرغ گوشتی نژاد راس 308 پس دان

Composition:

Each 2.5 Kg of Product Contains:

Vitamin A

11,000,000

IU

Vitamin D3

4,000,000

IU

Vitamin E

50,000

mg

Vitamin K3

2,000

mg

Vitamin B1

2,000

mg

Vitamin B2

5,000

mg

Vitamin B6

2,000

mg

Vitamin B12(cyanocobalamin)

11

mg

Vitamin B3(Ca-pantothenate)

20,000

mg

Vitamin B5(Niacin)

40,000

mg

Vitamin B9(folic acid)

1,500

mg

Vitamin H2(d-biotin)

50

mg

Antioxidant(multi)

1,250

mg

Choline chloride

1,400,000

mg

Each 2.5 Kg of Product Contains:

Ferrous

80,000

mg

Zinc

60,000

mg

Copper

8,000

mg

Manganese

100,000

mg

Selenium

150

mg

Molybdenium

1,000

mg

 

موارد مصرف :

تنظیم جیره غذایی پایانی،حداکثر رشد و بدست آوردن بهترین ضریب تبدیل.

مقدار مصرف :

5/2 کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 5/2 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک طیور.

طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه.

بسته بندی :

در کیسه های 25 کیلوگرمی

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک نگهداری گردد.

 

 سایر محصولات سفارشی که توسط  گروه  R&Dو یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد.ضمنا همکاری علمی و فنی ویژه ای با گروه دامداربرتر در حال انجام بوده و فرمول های سفارشی و ویژه ای جهت دامدارن سراسر کشور ارسال می گردد.