مکمل درمانی ویتامینه B.complex

 

Vitamin B.complex Premix

مکمل درمانی ویتامینه B.complex

Composition:

Each Kg of Product contains:

Vitamin B1(thiamine mononitrate)

1,500

mg

Vitamin B2(riboflavin)

4,000

mg

Vitamin B3(Calcium d-pantothenate)

10,000

mg

Vitamin B5(nicotinic acid)

20,000

mg

Vitamin B6(pyridoxine hydrochloride)

2,000

mg

Vitamin B9(folic acid)

5,00

mg

Vitamin B12(cyanocobalamin)

20

mg

Vitamin H2(d-biotin)

70

mg

Choline chloride

150,000

mg

 

موارد مصرف :

جهت پیشگیری و درمان عوارض ناشی از کمبود ویتامینهای گروه B از قبیل:

تاخیر رشد ، فلج پا ، کاهش مقاومت عمومی ، ضایعات جلدی ، تورم پوست ، بروز اسهال ، لنگش پاها ، عدم بیرون آمدن جوجه از تخم ، تلفات جنینی ، برگشتگی انگشتان ، بد شکلی پرها.

جهت تنظیم متابولیسم کربوهیدراتها ، چربیها و پروتینها.

مقدار مصرف :

نیم تا یک کیلو گرم در هر تن خوراک

طبق تجویز دامپزشک

بسته بندی :

در کیسه های 10 کیلوگرمی

شرایط نگهداری :

در جای خشک و خنک نگهداری گردد.