مکمل مرغ گوشتی نژاد آریورایکرز پلاس (0.5استارتر،رشد،پایانی)

Broiler (all ages)

مکمل مرغ گوشتی نژاد آربورایکرز پلاس(استارتر،رشد،پایانی)

Composition:

Each 2.5 Kg of Product Contains:

Vitamin A

8,270,000

IU

Vitamin D3

3,030,000

IU

Vitamin E

50,000

mg

Vitamin K3

2,200

mg

Vitamin B1

2,400

mg

Vitamin B2

7,700

mg

Vitamin B6

2,400

mg

Vitamin B12

15.4

mg

Ca-pantothenate

12,700

mg

Niacin

51,800

mg

folic acid

1,100

mg

d-biotin

110

mg

Antioxidant

1,250

mg

Choline chloride

1,400,000

mg

Each 2.5 Kg of Product Contains:

Ferrous

20,000

mg

Zinc

110,000

mg

Copper

16,000

mg

Manganese

120,000

mg

Iodine

1,250

mg

Selenium

300

mg

 

موارد مصرف :

تنظم جیره غذایی و تامین کلیه ریزمغذیهای مورد ناز مرغ گوشتی نژاد Arbor Acres Plus

دستیابی به بهترین ضریب تبدیل و پتانسیل افزایش وزن روزانه نژادی

مقدار مصرف :

5/2 کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 5/2 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک طیور.

طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه.

بسته بندی :

در کیسه های 25 کیلوگرمی

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک نگهداری گردد.

 

 سایر محصولات سفارشی که توسط  گروه  R&Dو یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد.ضمنا همکاری علمی و فنی ویژه ای با گروه دامداربرتر در حال انجام بوده و فرمول های سفارشی و ویژه ای جهت دامدارن سراسر کشور ارسال می گردد.