مکمل مرغ گوشتی نژاد کاب 500 پیش دان و دان رشد

Cobb 500 Starter & Grower

Broiler

مکمل مرغ گوشتی نژاد کاب 500 پیش دان و دان رشد

Composition:

Each 2.5 Kg of Product Contains:

Vitamin A

13,000,000

IU

Vitamin D3

5,000,000

IU

Vitamin E

80,000

mg

Vitamin K3

4,000

mg

Vitamin B1

6,000

mg

Vitamin B2

8,000

mg

Vitamin B6

4,000

mg

Vitamin B12(cyanocobalamin)

20

mg

Vitamin B3(Ca-pantothenate)

22,000

mg

Vitamin B5(Niacin)

85,000

mg

Vitamin B9(folic acid)

2,000

mg

Vitamin H2(d-biotin)

120

mg

Choline chloride

450,000

mg

Antioxidant(multi)

1,250

mg

Each 2.5 Kg of Product Contains:

Ferrous

40,000

mg

Zinc

100,000

mg

Copper

20,000

mg

Manganese

120,000

mg

Iodine

1,000

mg

Selenium

300

mg

 

موارد مصرف :

تنظیم جیره غذایی و تامین کلیه ریزمغذیهای مورد نیاز نژاد Cobb.

مقدار مصرف :

5/2 کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 5/2 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک طیور.

طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه.

بسته بندی :

در کیسه های 25 کیلوگرمی

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک نگهداری گردد.

 

 سایر محصولات سفارشی که توسط  گروه  R&Dو یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد.ضمنا همکاری علمی و فنی ویژه ای با گروه دامداربرتر در حال انجام بوده و فرمول های سفارشی و ویژه ای جهت دامدارن سراسر کشور ارسال می گردد.