ویتامینه نیک چیک تولید

آنالیز مکمل ویتامینه مرغ تخم گذار نیک چیک تولید

در هر 2.5 کیلوگرم

 

ویتامین     A

IU

10,000,000

ویتامین     D3

IU

2,500,000

ویتامین     K3

mg

3,000

ویتامین     E

mg

20,000

ویتامین    H2

mg

50

ویتامین     B1

mg

1,000

ویتامین     B2

mg

4,000

کالپان

mg

10,000

نیاسین

mg

30,000

ویتامین     B6

mg

3,000

ویتامین     B9

mg

500

ویتامین     B12

mg

15

انتی اکسیدان

mg

125,000