ویتامینه بونز تولید

آنالیز مکمل ویتامینه مرغ تخم گذار بونز تولید

در هر 2.5 کیلوگرم

 

ویتامین     A

IU

8,000,000

ویتامین     D3

IU

2,500,000

ویتامین     K3

mg

2,500

ویتامین     E

mg

18,000

ویتامین     H2

mg

70

ویتامین     B1

mg

1,500

ویتامین     B2

mg

5,000

کالپان

mg

7,500

نیاسین

mg

30,000

ویتامین     B6

mg

3,000

ویتامین     B9

mg

500

ویتامین     B12

mg

20

انتی اکسیدان

mg

به نیاز

کولین کلراید

mg

300,000