مکمل معدنی مرغ تخم گذار معمولی

آنالیز مکمل معدنی مرغ تخم گذار معمولی

در هر 2.5 کیلوگرم

 

منگنز

mg

74,400

روی

mg

64,680

آهن

mg

75,000

مس

mg

6,000

سلنیوم

mg

200

ید

mg

868