معدنی هایلاین سازمان

آنالیز مکمل معدنی مرغ تخم گذار هایلاین تولید سازمان

در هر 2.5 کیلوگرم

 

منگنز

mg

66,000

روی

mg

66,000

آهن

mg

33,000

مس

mg

8,800

سلنیوم

mg

300

ید

mg

900