معدنی هایلاین تولید

آنالیز مکمل معدنی مرغ تخم گذار هایلاین تولید

در هر 2.5 کیلوگرم

 

منگنز

mg

90,000

روی

mg

80,000

آهن

mg

40,000

مس

mg

8,000

سلنیوم

mg

220

ید

mg

1,200