معدنی هایلاین پرورش

آنالیز مکمل معدنی مرغ تخم گذارهایلاین پرورش

در هر 2.5 کیلوگرم

 

منگنز

mg

90,000

آهن

mg

30,000

روی

mg

85,000

مس

mg

15,000

سلنیوم

mg

250

ید

mg

1,500