معدنی نیک چیک تولید

آنالیز مکمل معدنی مرغ تخم گذارنیک چیک تولید

در هر 2.5 کیلوگرم

 

منگنز

mg

100,000

آهن

mg

25,000

روی

mg

60,000

مس

mg

5,000

سلنیوم

mg

250

ید

mg

500

کبالت

mg

0