معدنی گوشتی معمولی

آنالیز مکمل معدنی مرغ گوشتی معمولی

در هر 2.5 کیلوگرم

 

آهن

mg

50,000

روی

mg

84,700

مس

mg

10,000

منگنز

mg

99,200

ید

mg

992

سلنیوم

mg

200