معدنی گوشتی راس308

آنالیز مکمل معدنی مرغ گوشتی راس 308

در هر 2.5 کیلوگرم

 

آهن

mg

20,000

روی

mg

110,000

مس

mg

16,000

منگنز

mg

120,000

ید

mg

1,250

سلنیوم

mg

200