طیور معدنی تولید

آنالیز مکمل معدنی مرغ تخم گذار shaver تولید

در هر 2.5 کیلوگرم

 

مواد اولیه

آنالیز واقعی

منگنز

mg

70,000

روی

mg

60,000

آهن

mg

60,000

مس

mg

8,000

ید

mg

1,000

سلنیوم

mg

250

کبالت

mg

150