مکمل ویتامینه + معدنی مرغ مادر

Parent Stock

مکمل ویتامینه + معدنی مرغ مادر

Composition:

Each 2.5 Kg of Product Contains:

Vitamin A

9,500,000

IU

Vitamin D3

2,000,000

IU

Vitamin E

20,000

mg

Vitamin K3

2,500

mg

Vitamin B1)thiamine mononitrate)

1,970

mg

Vitamin B2(riboflavin)

6,000

mg

Vitamin B3(Calcium d-pantothenate)

11,760

mg

Vitamin B5(nicotinic acid)

24,750

mg

Vitamin B6(pyridoxine hydrochloride)

2,955

mg

Vitamin B9(folic acid)

800

mg

Vitamin B12(cyanocobalamin)

14

mg

Vitamin H2(d-biotin)

110

mg

Choline chloride

100

mg

With Anti Oxidant

500,000

mg

Each 2.5 Kg of Product Contains:

Manganese

99,200

mg

Zinc

60,060

mg

Ferrous

80,000

mg

Copper

6,000

mg

Selenium

200

mg

Iodine

868

mg

 

مقدار مصرف :

5/2 کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 5/2 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک طیور.

طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه.

بسته بندی :

در کیسه های 25 کیلوگرمی

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک نگهداری گردد.

 

 سایر محصولات سفارشی که توسط  گروه  R&Dو یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد.ضمنا همکاری علمی و فنی ویژه ای با گروه دامداربرتر در حال انجام بوده و فرمول های سفارشی و ویژه ای جهت دامدارن سراسر کشور ارسال می گردد.