مکمل مخصوص شترمرغ

 

Ostrish

مکمل مخصوص شترمرغ

براساس فرمولهای نژادی توصیه شده در راهنمای مدیریت و پرورش انواع نژادهای موجود در کشور شامل:

مکمل Starter شتر مرغ

مکمل Grower شتر مرغ

مکمل Breeder شتر مرغ

 

توضیح اینکه :

مکمل های فوق با دریافت سفارش کتبی و طبق درخواست متقاضیان تولید و عرضه میگردد.

 

 سایر محصولات سفارشی که توسط  گروه  R&Dو یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد.ضمنا همکاری علمی و فنی ویژه ای با گروه دامداربرتر در حال انجام بوده و فرمول های سفارشی و ویژه ای جهت دامدارن سراسر کشور ارسال می گردد.