کنسانتره 2.5%B تخمگذار (بعد از پیک)

 

آنالیزکنسانتره 2.5%B تخمگذار (بعد از پیک)

مواد اولیه

مقدار

پروتئین

15

انرژی

1950

کلسیم

15

فسفر قابل جذب

8.6

فیبر

1.8

متیونین قابل جذب

3.67

لیزین قابل جذب

0.7

سدیم

3.75

کلر

3.6

پتاسیم

0.46

 

همچنین این محصول در ا تن کنسانتره حاوی 40 کیلوگرم اسیدی فایر سالگارد محصول کشور انگلستان می باشد.