کنسانتره 5 % Super Base Mix

آنالیز کنسانتره 5% Super Base Mix

 
 

مواد اولیه

مقدار

 

پروتئین

10.5

 

انرژی

1850

 

کلسیم

20.5

 

فسفر قابل جذب

6.2

 

فیبر

1.9

 

متیونین قابل جذب

4

 

لیزین

1.9

 

متیونین + سیستئین

4.2

 

ترئونین

0.1

 

آرژینین

0.1

 

سدیم

2

 

کلر

2.2

 

پتاسیم

0.2

 

 همچنین این محصول در هر 1 تن کنسانتره حاوی جنکس به میزان 20 کیلوگرم که ،   محصول کشور انگلستان می باشد.

توضیح: در مناطق با آب شیرین ، با مشاوره کارشناسان مربوطه می توان 1 کیلوگرم در تن خوراک نمک به فرمول نهایی اضافه نمود.

 

                فرمول پیشنهادی جهت مصرف Super Base Mix     

از یک تا 21 روزگی

ذرت

580 کیلوگرم

سویا

370 کیلوگرم

Base mix

50 کیلوگرم

جمع

1000 کیلوگرم

 

از 21 تا 42 روزگی

ذرت

620 کیلوگرم

سویا

330 کیلوگرم

Base mix

50 کیلوگرم

جمع

1000 کیلوگرم

در این مرحله 15 تا 20 کیلوگرم روغن سویا استفاده شود و از مقدار ذرت کسر گردد.

 

از 42 روزگی تا پایان دوره

ذرت

660 کیلوگرم

سویا

290 کیلوگرم

Base mix

50 کیلوگرم

جمع

1000 کیلوگرم

در این مرحله 25 تا 30 کیلوگرم روغن سویا استفاده شود و از مقدار ذرت کسر گردد.

 

از مواد اولیه مرغوب سویا CP44%  و ذرت مرغوب استفاده شود.

آنالیز خوراک بعد از تهیه دان انجام شود.