کنسانتره 2.5 % استارتر مرغ گوشتی A

 

آنالیزکنسانتره 2/5 درصد استارتر مرغ گوشتی A

مواد اولیه

مقدار

پروتئین

18.2

انرژی

2770

کلسیم

25

فسفر قابل جذب

9.7

متیونین قابل جذب

8.95

لیزین قابل جذب

4.4

ترئونین قابل جذب

0.12

کلر

4.9

سدیم

4.2

 

همچنین این محصول در هر 1 تن کنسانتره حاوی محرک رشد اسیدی فایر (جنکس) به میزان 20 کیلوگرم و مولتی آنزیم اپتیزایم به میزان 8 کیلوگرم هست که هر دو، محصول کشور انگلستان می باشند.

 

فرمول های دان با کنسانتره 2/5 گوشتی استارتر 0 تا 11 روزگی دان شماره 1 ( سوپر استارتر )

اجزای جیره

فرمول 1

فرمول 2

فرمول 3

ذرت

340

575

580

گندم

250

ـ

ـ

سویا

357

377

370

کربنات

5

5

5

روغن

23

18

20

کنسانتره 1

25

25

25

جمع کل

1000

1000

1000

 

برای مصرف هر جوجه 150 گرم محاسبه می گردد.

 

این کنسانتره همراه با پروبیوتیک یا بدون پروبیوتیک عرضه می گردد.