کنسانتره جدید 7

آنالیز کنسانتره 5/2 درصد تخم گذار هشتگرد نوع A

 

                     مواد اولیه

آنالیز واقعی

آنالیز آزمایشگاهی

پروتئین

%

12.4

6.8

انرژی

Kcal/kg 

1860

537

کلسیم

%

16.5

12.5

سدیم

%

5.5

5.5

کلر

%

6

6

فسفر قابل جذب

%

10.7

6.4

متیونین قابل جذب

%

6.2

6.2

لیزین قابل جذب

%

2.7

2.7