کنسانتره جدید 5

آنالیز کنسانتره 5/2 درصد گوشتی بیس میکس

 

                     مواد اولیه

آنالیز واقعی

آنالیز آزمایشگاهی

پروتئین

 Kcal/kg

9

17

انرژی

%

547

2702

کلسیم

%

20

24

فسفر قابل جذب

%

5.5

9.5

متیونین قابل جذب

%

8

8

لیزین قابل جذب

%

5.458

5.458

ترئونین قابل جذب

%

0.12

0.12

کلر

%

3.6

3.6

 

MATRIX VALUE افزودنیها محاسبه گردیده است همچنین این محصول در هریک تن کنسانتره حاوی محرک رشد کنسانتره دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت می باشد.

 

اسیدی فایر به میزان 60کیلوگرم است که محصول کشور انگلستان میباشد.