مکمل مخلوط پایه میگوی پرورشی ایندیکوس 5 درصد

Persia Indikous

مکمل مخلوط پایه میگوی پرورشی ایندیکوس 5 درصد

Composition:

Each Kg of Product Contains:

IU

250,000

Vitamin A

IU

60,000

Vitamin D3

mg

6,000

Vitamin E

mg

500

Vitamin K3(Stab)

mg

3,000

Vitamin B1(thiamine mononitrate)

mg

1,200

Vitamin B2(riboflavin)

mg

2,500

Vitamin B3(calcium d-pantothenate)

mg

5,000

Vitamin B5(nicotinic acid)

mg

1,300

Vitamin B6(pyridoxine hydrochloride)

mg

300

Vitamin B9(folic acid)

mg

2.5

Vitamin B12(cyanocobalamin)

mg

30

Vitamin H2(d-biotin)

mg

15,000

Vitamin C(stay-c)

mg

5,000

Inositol

mg

1,000

Manganese

mg

900

Zinc

mg

500

Ferrous

mg

300

Copper

mg

8.0

Selenium

mg

20

Iodine

mg

7.0

Cobalt

mg

20,000

Methionine

mg

20,000

Lysine

mg

100,000

Mono Calcium phosphate

mg

4,000

L-carnitine

mg

5,000

Multi Enzyme

mg

30,000

Anti oxidant

mg

50,000

Betaine

mg

50,000

Binder

 

توجه :

امکان اضافه شدن رنگ دانه به این محصول طبق سفارش مشتری وجود دارد.

موارد مصرف :

این محصوا برای اضافه کردن به جیره غذایی میگوی پرورشی در کارخانجات خوراک سازی تهیه شده و بر اساس فرمول پیشنهادی به مواد اولیه در کارخانه افزوده میگردد. استفاده از مکمل میگوی ایندیکوس سبب تسهیل در امر خوراک سازی ، کاهش هزینه های تولید و افزایش راندمان تولید آبزیان میگردد.

مقدار مصرف :

غذای آغازیان :     Starter : 5-5.5%

غذای رشد :              Grower : 4-4.5%

غذای پایانی :     Finisher : 3.5-4%

غذای مولد :     Brood Stock : 5.5-6%

بسته بندی :

در کیسه های 25 کیلوگرمی

شرایط نگهداری :

در جای خشک و خنک دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد.

 

سایر محصولات سفارشی که توسط  گروه  R&Dو یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد.ضمنا همکاری علمی و فنی ویژه ای با گروه دامداربرتر در حال انجام بوده و فرمول های سفارشی و ویژه ای جهت دامدارن سراسر کشور ارسال می گردد.