مکمل ماهیان سرد آبی(ویتامینه+معدنی) 1 درصد

Aquamix – TR

مکمل ماهیان سردآبی(ویتامینه + معدنی) 1 درصد

Composition:

Each Kg of Product Contains:

Vitamin A

600,000

IU

Vitamin D3

400,000

IU

Vitamin E

40,000

mg

Vitamin K3)stab)

1,000

mg

Vitamin B1(thiamine mononitrate)

3,000

mg

Vitamin B2(riboflavin)

5,000

mg

Vitamin B6(pyridoxine hydrochloride)

3,000

mg

Vitamin B12(cyanocobalamin)

8.0

mg

Vitamin C(stay-c)

52,000

mg

Nicotinic acid

30,000

mg

Calcium d-pantothenate

9,000

mg

Folic acid

1,600

mg

d-Biotin

160

mg

Inositol

24,000

mg

AntiOxidant

5,000

mg

Each Kg of Product Contains:

Manganese

2,600

mg

Copper

600.0

mg

Ferrous

4,000

mg

Zinc

6,000

mg

Selenium

50.0

mg

Iodine

200.0

mg

Cobalt

50.0

mg

Choline Chloride

120,000

mg

 

موارد مصرف :

5 کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 5 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک ماهی.

طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه.

بسته بندی :

در کیسه های 5 کیلوگرمی

شرایط نگهداری :

در جای خشک و خنک نگهداری گردد.

 

 سایر محصولات سفارشی که توسط  گروه  R&Dو یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد.ضمنا همکاری علمی و فنی ویژه ای با گروه دامداربرتر در حال انجام بوده و فرمول های سفارشی و ویژه ای جهت دامدارن سراسر کشور ارسال می گردد.