مکمل میگو (ویتامینه+معدنی)1 درصد

Aquamix – SH

مکمل میگو (ویتامینه + معدنی) 1 درصد

Composition:

Each Kg of Product Contains:

Vitamin A

2,000,000

IU

Vitamin D3

400,000

IU

Vitamin E

40,000

mg

Vitamin K3)stab)

4,000

mg

Vitamin B1(thiamine mononitrate)

20,000

mg

Vitamin B2(riboflavin)

9,000

mg

Vitamin B6(pyridoxine hydrochloride)

10,000

mg

Vitamin B12(cyanocobalamin)

8.0

mg

Vitamin C(stay-c)

60,000

mg

Nicotinic acid

40,000

mg

Calcium d-pantothenate

20,000

mg

Folic acid

2,400

mg

d-Biotin

200.0

mg

Inositol

60,000

mg

AntiOxidant

5,000

mg

Each Kg of Product Contains:

Manganese

8,000

mg

Copper

2,000

mg

Ferrous

4,000

mg

Zinc

8,000

mg

Selenium

50.0

mg

Iodine

200.0

mg

Cobalt

50.0

mg

Choline Chloride

100,000

mg

 

موارد مصرف :

5 کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 5 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک میگو.

طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه.

بسته بندی :

در کیسه های 5 کیلوگرمی

شرایط نگهداری :

در جای خشک و خنک نگهداری گردد.

 

سایر محصولات سفارشی که توسط  گروه  R&Dو یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد.ضمنا همکاری علمی و فنی ویژه ای با گروه دامداربرتر در حال انجام بوده و فرمول های سفارشی و ویژه ای جهت دامدارن سراسر کشور ارسال می گردد.