مکمل ماهیان گرم آبی (ویتامینه+معدنی)1 درصد

Aquamix – CR

مکمل ماهیان گرم آبی (ویتامینه + معدنی) 1 درصد

Composition:

Each Kg of Product Contains:

Vitamin A

1,200,000

IU

Vitamin D3

400,000

IU

Vitamin E

30,000

mg

Vitamin K3)stab)

1,200

mg

Vitamin B1(thiamine mononitrate)

2,000

mg

Vitamin B2(riboflavin)

3,360

mg

Vitamin B6(pyridoxine hydrochloride)

2,400

mg

Vitamin B12(cyanocobalamin)

4.0

mg

Vitamin C(stay-c)

54,000

mg

Nicotinic acid

9,000

mg

Calcium d-pantothenate

7,200

mg

Folic acid

600.0

mg

d-Biotin

200

mg

Inositol

26,000

mg

AntiOxidant

5,000

mg

Each Kg of Product Contains:

Manganese

2,600

mg

Copper

600.0

mg

Ferrous

6,000

mg

Zinc

4,600

mg

Selenium

50.0

mg

Iodine

100.0

mg

Cobalt

50.0

mg

Choline Chloride

100,000

mg

 

موارد مصرف :

5 کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 5 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک ماهی.

طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه.

بسته بندی :

در کیسه های 5 کیلوگرمی

شرایط نگهداری :

در جای خشک و خنک نگهداری گردد.

 

 سایر محصولات سفارشی که توسط  گروه  R&Dو یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد.ضمنا همکاری علمی و فنی ویژه ای با گروه دامداربرتر در حال انجام بوده و فرمول های سفارشی و ویژه ای جهت دامدارن سراسر کشور ارسال می گردد.