واحد تحقیق و توسعه

با توجه به پیشرفت سریع علم تغذیه و ضرورت استفاده از مواد اولیه جدید در راستای رفع نیازهای غذایی و همچنین بررسی نیازهای متنوع مصرف کنندگان، شرکت با تکمیل تجهیزات واحد تحقیق وتوسعه،‌ کلیه نیازهای مشتریان را پس از شناسایی به عنوان تولید محصولات نوین طراحی و پس از طی مراحل کنترل کیفیت در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهد. در سال 1383، با توجه به فعالیتهای گسترده انجام شده در واحد تحقیق و توسعه واحد R&D شرکت به عنوان واحد نمونه تحقیق و توسعه در سطح کشور از سوی وزارت صنایع و معادن برگزیده گردید.