واحد تولید

محصولات شرکت مکمل سازی هشتگرد با استفاده از تجهیزات منحصر به فرد مدرن و کامپیوتری ساخت شرکت Amandus kahl آلمان تولید میگردد. یکی از افتخارات شرکت تولید محصول مکمل مخلوط پایه Base mix بوده که به عنوان محصول برتر در سطح کشور در سال 1383 از سوی وزارت صنایع و معادن برگزیده شده است.