آنالیز کنسانتره 2/5درصد مرغ مادر راس 308 تولید

Actual Analysis★★

Laboratory Analysis

Material

10.7

6.7

%

Cp

1600

890

kcal/kg

  MEn

17.75

14.75

%

Ca

4.23

4.23

%

Na

5.34

5.34

%

Cl

10.65

6.9

%

  P ava

7.72

7.65

%

Met+Cys

         0.25            0       %       lys
         1.2            1       %      Thr

7.7

7.65

%

Met

 

★★در آنالیز واقعی، matrix valu آنزیم فیتاز و مولتی آنزیم و سایر افزودنیها محاسبه گردیده است.                                
 


مواد تشکیل دهنده :                                 
مونوکلسیم فسفات یا  دی کلسیم فسفات  ، کربنات کلسیم ، سبوس گندم ، اسید آمینه های مورد نیاز،

کولین کلراید ،نمک ،جوش شیرین ،افزودنی های مجاز همچون آنزیم فیتاز ، مولتی آنزیم،

سالموپاد( اسیدی­فایر، محرک رشد ،ضد عفونی کننده ) توکسی زورب (توکسین بایندر )،

آنتی اکسیدان و تمامی نیازهای ویتامینه و معدنی نژاد تحت پرورش شما می باشد.                                
 


مقدار مصرف :                                
25کیلوگرم کنسانتره در هر تن دان.                               
هرگونه کاهش یا افزایش میزان مصرف کنسانتره خارج از نسبت ذکر شده و در هر مقطعی از دوره پرورش یا تولید باعث ایجاد مشکلات حاد در گله خواهد شد.             


بسته بندی :                                 
در کیسه های 25 کیلوگرمی.                                 

 


شرایط نگهداری :                                 
در جای خشک و خنک نگهداری گردد.                                 

 


سایر محصولات سفارشی توسط گروه R&D و یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد.