شروع همکاری فنی و بازرگانی شرکت دارویی مکمل سازی هشتگرد با اتحادیه دامداران استان البرز


تاریخ درج خبر : 1399/12/02


شروع همکاری فنی و بازرگانی شرکت دارویی مکمل سازی هشتگرد با اتحادیه دامداران استان البرز جهت تحویل 8100 تن کنسانتره مصرفی دامداران استان البرز تا پایان اردیبهشت 1400

 جزئیات خبر را اینجا مشاهده کنید