شرکت مکمل سازی هشتگرد نمونه و برتر ملی - برگزیده سی و ششمین جشنواره وزارت کشاورزی


تاریخ درج خبر : 1401/06/23


شرکت داروئی و مکمل سازی هشتگرد با مدیریت دکتر غلامرضا نصرت در سی و ششمین جشنواره وزارت کشاورزی سال 1401-1400 به عنوان نمونه و برتر ملی در رشته کارخانه تولید خوراک دام انتخاب گردید .